Pracownia Edukacji Czytelniczej

Nasza biblioteka, i dwie czytelnie: popularnonaukowa i dziecięca przeznaczone są dla wychowanków zapisanych do Pałacu Młodzieży w wieku od 6 do 19 lat. Dostępny księgozbiór to ponad 36 tysięcy egzemplarzy zbiorów książkowych i wydawnictw multimedialnych. Działalność biblioteki i czytelni umożliwia wychowankom rozwijanie zainteresowań czytelniczych
i poznawczych. Wspomaga, wzbogaca i uatrakcyjnia pracę instruktorów w pracowniach Pałacu Młodzieży. Wyszukujemy
i udostępniamy literaturę piękną, popularnonaukową i czasopisma do prowadzenia zajęć w Pałacu Młodzieży.

Biblioteka gromadzi i udostępnia literaturę piękną. W zasobach biblioteki znajdują się: nowości wydawnicze, księgozbiór naukowy, zestaw lektur obowiązkowych dla wszystkich poziomów kształcenia i audiobooki do słuchania. Wypożyczanie zbiorów jest dostępne dla naszych uczestników, po założeniu konta czytelniczego.


https://m011405.molnet.mol.pl

Czytelnia Dziecięca jest miejscem spotkań najmłodszych uczestników. Księgozbiór dostępny na miejscu to baśnie i wiersze, książki o tematyce przyrodniczej, poznawczej, lektury szkolne i licznie reprezentowane wydawnictwa albumowe. W czytelni korzystać można z komputerów z dostępem do Internetu i wielu programów multimedialnych.

Czytelnia Popularnonaukowa udostępnia na miejscu, księgozbiór służący do poszerzania wiedzy zdobywanej w szkole i na zajęciach w Pałacu Młodzieży. W zasobach czytelni dostępne są encyklopedie, słowniki, leksykony oraz wydawnictwa naukowe. Czytelnia oferuje około 30 tytułów czasopism edukacyjnych, popularnonaukowych, młodzieżowych i społecznych.
W czytelni można z korzystać z komputerów z dostępem do Internetu.

Panorama - katalog

  • Układ siatki
  • Układ tabeli
  • Filtruj

Galeria zdjęć czytelni

Dzieci czytające książki w Czytelni
Dzieci czytające książki w Czytelni
Dziwczybki z mapą świata w czytelni
Dzieci oglądające książki na wystawie
Dzieci czytające książki w Czytelni
lalki kukiełki
Dziewczynka pisząca w zeszycie
Dzieci czytające książki w Czytelni wraz z instruktorką
Dzieci czytające książki w Czytelni
Dzieci rozwiązujące krzyżówkę
Dzieci piszące ćwiczenia z kaligrafii
Dzieci wykonujące prace plastyczne