Zajęcia wokalne

Wiek

 •   8 –  9 lat grupa podstawowa  "GAMA” nr 5   
 • 10 – 13 lat grupa podstawowa  „NUTA”  nr 6
 • 14 – 19 lat grupa podstawowa  „ECHO” nr 7
 • 10 – 13 lat zespół „AMICO”                    nr 8
 • 14 – 19 lat zespół „WYDŹWIĘK”             nr 9

Wymagania

Wymagane przygotowanie piosenki w języku polskim. Rozmowa kwalifikacyjna i badanie predyspozycji kierunkowych

Kandydat:

 • zaprezentował piosenkę,
 • posiada słuch muzyczny,
 • potrafi powtórzyć dźwięki,
 • posiada poczucie rytmu,
 • ma odpowiednią skalę i barwę głosu
 • ma dobrą dykcję

Zagadnienia ogólne

W programie wszystkich grup zajęć wokalnych:

 • rozwój aparatu głosowego poprzez systematyczne powtarzanie specjalnie dobranych ćwiczeń emisyjnych, oddechowych, dykcyjnych, 
 • kształcenie słuchu i wrażliwości muzycznej;
 • nauka interpretacji piosenek, uczenie się opanowania tremy i emocji związanych z występem,
 • uczenie się wewnętrznej dyscypliny, szacunku dla pracy i osiągnięć własnych i innych;
 • uczenie się odpowiedniego zachowania na scenie i na widowni;
 • uczenie się wzajemnej życzliwości i solidarności, a przede wszystkim współodpowiedzialności za występ;

Wyjazdy na obozy artystyczne.

Zespoły AMICO i WYDŹWIĘK – dalszy rozwój i doskonalenie umiejętności wokalnych dla uzdolnionych muzycznie.
Wymagana odpowiedzialność i systematyczny udział w zajęciach. Reprezentowanie placówki na konkursachi przeglądach.

Ze względu na wymagania regulaminowe przegladów i konkursów wokalnych - uczestnik zespołu AMICO i WYDŹWIĘK nie może być w innym zespole lub grupie wokalnej w innej placówce!!!

Efekty

Wszystkie grupy prezentacja dokonań artystycznych podczas imprez pałacowych i koncertów dla rodziców.

Zespoły AMICO i WYDŹWIEK - reprezentują Pałac Młodzieży i biorą udział w przeglądach i konkursach wokalnych zdobywając wiele nagród.

ZAPRASZAMY DO GALERII

CZY MONIUSZKO NOSIŁ HALKĘ? II 2019

\"CORAZ BLIŻEJ ŚWIĘTA\" XII 2018

Rozśpiewane 100-lecie  XI 2018

NASZA NIEPODLEGŁA XI 2018

KONCERTOWO I - VI 2018

TOBIE MAMO - koncerty  V 2018

LEĆ KOLĘDO W ŚWIAT XII 2017

Na patriotyczną nutę XI 2017

BAŚNIOWA JESIEŃ XI 2017

ZADUSZKOWA CHWILA 2017

MUZYCZNA JESIEŃ X 2017

JESIENNA WARSZAWA - koncert X 2017

FESTIWAL w KONINIE  VI 2017

KONCERTY WOKALNE 2017

LEĆ KOLĘDO 2016

TOBIE POLSKO 2016

MUZYCZNE ZADUSZKI 2016