Konkursy

Konkurs na Jubileuszowe LOGO Pałacu Młodzieży

XI Ogólnopolskie Biennale Plastyczne pt. ”ROK POLSKI W TRADYCJI I OBYCZAJACH”

REGULAMIN KONKURSU

1.Cele konkursu
-zainteresowanie polskim dziedzictwem kulturowym, tradycją i obyczajami
-rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej
-prezentacja dziecięcej i młodzieżowej twórczości plastycznej

2.Organizator konkursu
Pałac Młodzieży w Warszawie

3.Tematyka prac powinna być związana z tradycjami, zwyczajami, Świętami typowo polskimi takimi jak np: Święta Bożego Narodzenia, Wielkanoc, Kolędnicy, Dożynki, Święto Zmarłych, Andrzejki, Wianki, Marzanna, Lajkonik, Kulig, Hejnał Mariacki itp.

4.Wiek uczestników Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież w wieku 6-19 lat ze szkół wszystkich typów, placówek wychowania pozaszkolnego. Dziecko do konkursu może przygotować tylko jeden nauczyciel.

5.Technika i format
* malarstwo na papierze, rysunek, collage - format 42 cm x 60 cm
* malarstwo na szkle, grafika, batik, ceramika - format dowolny ale nie większy niż 50 cm x 70 cm
Prace nie mogą być oprawione w passe-partout

6.Każda praca powinna posiadać na odwrotnej stronie czytelną informację według wzoru:
a/ imię i nazwisko uczestnika
b/ wiek uczestnika
c/ imię i nazwisko nauczyciela
d/ tytuł pracy
e/ adres, telefon placówki
f/ e-mail placówki
g/ zgoda rodziców
Organizator nie dopuszcza zgłoszeń indywidualnych ani prac zbiorowych

7. Prace płasko zapakowane / nie zrolowane / prosimy nadsyłać na adres:
Pałac Młodzieży
Plac Defilad 1
00-901 Warszawa
z dopiskiem – „ROK POLSKI”

8. Termin składania prac upływa 10. I. 2019 r.
Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatorów i nie będą zwracane.

9. O wynikach konkursu zostaną powiadomione mailowo tylko te placówki z których będą nagrodzeni laureaci konkursu. Protokół jury konkursu zostanie zamieszczony na stronie internetowej Pałacu Młodzieży - www.pm.waw.pl
Uroczyste otwarcie wystawy połączone z wręczeniem nagród nastąpi w marcu 2019r.
Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać w Pałacu Młodzieży
Tel. 506 469 429 ( godz. 15-18 )

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez Organizatorów dla celów organizacyjnych i promocyjnych Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych. /Dz.U.Nr.101 z 2002r.,poz.926 ze zm./ ZAŁĄCZNIK

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA JURY OGÓLNOPOLSKIEGO BIENNALE PLASTYCZNEGO "ROK POLSKI W TRADYCJI I OBYCZAJACH"