Konkursy

XII Ogólnopolskie Biennale Plastyczne ”ROK POLSKI W TRADYCJI I OBYCZAJACH”

XII Ogólnopolskie Biennale Plastyczne
pt. ”ROK POLSKI W TRADYCJI I OBYCZAJACH”

REGULAMIN KONKURSU

1.Cele konkursu
-zainteresowanie polskim dziedzictwem kulturowym, tradycją i obyczajami
-rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej
-prezentacja dziecięcej i młodzieżowej twórczości plastycznej

2.Organizator konkursu
Pałac Młodzieży w Warszawie

3.Tematyka prac powinna być związana z tradycjami, zwyczajami,
Świętami typowo polskimi takimi jak np: Święta Bożego Narodzenia,
Wielkanoc, Kolędnicy, Dożynki, Święto Zmarłych, Andrzejki, Wianki,
Marzanna, Lajkonik, Kulig, Hejnał Mariacki itp.

4.Wiek uczestników
Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież w wieku 7-19 lat ze szkół wszystkich typów, placówek wychowania pozaszkolnego. Dziecko do konkursu może przygotować tylko jeden nauczyciel.

5. Uczestnicy/opiekunowie prawni konkursu i nauczyciele zgłaszający uczestników zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym regulaminem.
6. Technika i format
* malarstwo na papierze, rysunek, collage - format 42 cm x 60 cm
* malarstwo na szkle, grafika, batik, ceramika - format dowolny ale nie większy niż 50 cm x 70 cm
Prace nie mogą być oprawione w passe-partout

7.Każda praca powinna posiadać na odwrotnej stronie czytelną informację według wzoru:
a/ imię i nazwisko uczestnika
b/ wiek uczestnika
c/ imię i nazwisko nauczyciela
d/ tytuł pracy
e/ adres, telefon placówki
f/ e-mail placówki
8. Do każdej pracy należy dołączyć:
a) oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem (załącznik nr 1)
b) oświadczenie o wyrażeniu zgody (załącznik nr 2)
9. Organizator nie dopuszcza zgłoszeń indywidualnych ani prac zbiorowych.

10. Prace płasko zapakowane / nie zrolowane / prosimy nadsyłać na adres:
Pałac Młodzieży
Plac Defilad 1
00-901 Warszawa
z dopiskiem – „ROK POLSKI”

11. Termin składania prac upływa 11 XII 2020 r.
Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatorów i nie będą zwracane.

12. O wynikach konkursu zostaną powiadomione listownie tylko te placówki z których będą nagrodzeni laureaci konkursu. Protokół jury konkursu zostanie zamieszczony na stronie internetowej Pałacu Młodzieży - www.pm.waw.pl/konkursy Uroczyste otwarcie wystawy połączone z wręczeniem nagród nastąpi w marcu 2021r. Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać drogą mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla nauczycieli zgłaszających uczestników
1. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Pałac Młodzieży w Warszawie Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa, tel.: (22) 620-33-63.
2. Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Pałac Młodzieży w Warszawie inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3. Administrator będzie przetwarzać Państwa dane w celu przeprowadzenia konkursu, realizując tym samym swoje prawnie uzasadnione interesy, które opisane zostały w pkt. 1 regulaminu.
4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania konkursu (zgodnie z regulaminem).
5. Dane osobowe, jakie przetwarza Administrator to: imię, nazwisko oraz dane szkoły w której jest zatrudniony.
6. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych osobowych;
d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO;
7. Podanie przez Państwa, danych osobowych jest niezbędne do udziału w konkursie.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla uczestników/opiekunów prawnych
1. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Pałac Młodzieży w Warszawie Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa, tel.: (22) 620-33-63.
2. Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Pałac Młodzieży w Warszawie inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3. Administrator będzie przetwarzać Państwa dane w celu przeprowadzenia konkursu, realizując tym samym swoje prawnie uzasadnione interesy, które opisane zostały w pkt. 1 regulaminu.
4. Jeżeli wyrażą Państwo na to swoją zgodę, dane laureatów (imię i nazwisko) będą umieszczone na stronie internetowej www.pm.waw.pl
5. Państwa dane będą przetwarzane przez czas trwania konkursu (zgodnie z regulaminem).
6. Dane osobowe, jakie przetwarza Administrator to: imię, nazwisko, wiek, szkoła do której uczestnik uczęszcza.
7. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
f) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
g) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
h) prawo do usunięcia danych osobowych;
i) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
j) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO;
k) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie przez Państwa zgody na przetwarzanie nie powoduje, że przetwarzanie, którego dokonywano przed wycofaniem zgody, było niezgodne z prawem.
8. Dane osobowe wymienione w pkt. 6 pochodzą od nauczyciela zgłaszającego uczestników do konkursu.
ZAŁĄCZNIKI

Warszawa moja stolica

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA JURY XXXIV Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „WARSZAWA MOJA STOLICA”


WARSZAWA MOJA STOLICA
XXXIV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny
Regulamin

1.Cele konkursu
-zainteresowanie stolicą Polski, jej historią, architekturą, zabytkami
-rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej
-prezentacja dziecięcej i młodzieżowej twórczości plastycznej

2.Orgaznizator konkursu
Pałac Młodzieży w Warszawie

3.Tematyka prac związana z Warszawą np. ruch uliczny, parki, mosty, teatry, wesołe miasteczko, pomniki, kościoły itp.

4.Wiek uczestików
Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież w wieku 4-19 lat z przedszkoli, szkół wszystkich typów, placówek wychowania pozaszkolnego.
Dziecko do konkursu może przygotować tylko jeden nauczyciel.
Nie dopuszcza się prac wykonanych zbiorowo.

5.Technika i format
• malarstwo na papierze, rysunek, collage-format A2/420mm x 594mm/ lub A3/297mm x 420mm
• malarstwo na szkle, grafika, rzeźba, ceramika, batik, tkanina-format dowolny ale nie większy niż 500mm x 700mm
Prosimy by nie oprawiać prac w passe-partout

6.Każda praca powinna być opisana czytelnie na odwrocie:
imię i nazwisko uczestnika; wiek uczestnika
imię i nazwisko nauczyciela
adres i telefon placówki, e-mail placówki,
przyklejona zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu dla potrzeb promocyjnych podpisana przez rodzica/tekst oświadczenia w załączniku/

7.Prace płasko zapakowane /nie zrolowane/ prosimy przesyłać na adres:
Pałac Młodzieży
Plac Defilad 1; 00-901 Warszawa
z dopiskiem "Warszawa moja stolica"

8.Termin składania prac upływa 31 stycznia 2020 r.
Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatorów i nie będą zwracane.

9.Protokół jury konkursu zostanie zamieszczony do 31 marca na stronie internetowej Pałacu Młodzieży - www.pm.waw.pl
Uroczyste otwarcie wystawy połączone z wręczeniem nagród nastąpi w kwietniu 2020r. Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać w Pałacu Młodzieży- telefon 506 469 672 (poniedziałek-piątek w godz. 18-20)

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez Organizatorów dla celów organizacyjnych i promocyjnych Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych./Dz.U.Nr. 101 z 2002r.,poz.926 z póź. zm./
Załącznik /oświadczenie/

Gra 65