Żeglarstwo

Wiek

6 – 9 lat Grupa 1; 10 – 13 lat Grupa 2;  13 – 19 lat Grupa 3;  14 – 19 lat Grupa 4

Wymagania

 • Zainteresowanie tematyką żeglarską.
 • Chęć zdobywania i doskonalenia wiedzy i umiejętności żeglarskich.
 • Zainteresowanie tematyką żeglarską.
 • Chęć uzyskania patentu Żeglarza Jachtowego Ukończenie 14 lat przed 07.2022
 • Posiadanie patentu Żeglarza Jachtowego

Zagadnienia ogólne, zamierzone efekty

 • Uczestnicy poznają i utrwalą w formie i zakresie dopasowanym do wieku :
  - podstawowe zagadnienia dotyczące etykiety żeglarskiej, budowy jachtu, przepisów i znaków żeglugowych, meteorologii i ratownictwa.
  - Sylwetki znanych żeglarzy, znane regaty i wydarzenia żeglarskie
  - Nauczą się wiązać i poznają zastosowanie węzłów żeglarskich
Efekty

Uczestnicy staną się świadomymi uczestnikami kultury żeglarskiej, z pomocą będą potrafili otaklować jacht i aktywnie żeglować w charakterze członka załogi Uczestnicy realizować będą szkolenie na patent Żeglarza Jachtowego zgodne z wytycznymi Polskiego Związku Żeglarstwa – teoretyczne w ciągu roku szkolnego i praktyczne podczas letniego obozu w Pieczarkach.

Uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności potrzebne do przystąpienia do egzaminu na patent żeglarza jachtowego. Uczestnicy zdobędą podstawową wiedzę z zakresu żeglarstwa morskiego (nawigacja, ratownictwo morskie), motorowodniactwa, Rozszerzą wiedzę z zakresu żeglarstwa śródlądowego (żeglowanie na jednostkach innych niż slup, awarie na jachcie, żeglowanie w trudnych warunkach) Przygotują się do pełnienia funkcji Obsługa Portu.

Uczestnicy będą przygotowani do aktywnej żeglugi morskiej w charakterze członka załogi, zdobędą wiedzę potrzebną do uzyskania patentu motorowodnego. Zdobędą wiedzę i umiejętności potrzebne do pełnienia funkcji Obsługa Portu podczas Obozu letniego w Pieczarkach

Galeria zdjęć Pracowni Modelarstwa

Modelarstwo(1)
Modelarstwo(2)
Modelarstwo(3)
Modelarstwo(4)
Modelarstwo(6)
Modelarstwo(7)
Modelarstwo(8)
Modelarstwo(9)