Zapisy

ZAPISY na zajęcia w Pałacu Młodzieży JUŻ W MAJU!!!

- Zarządzenie Dyrektora PM w sprawie zasad postępowania rekrutacyjnego dla uczestników kontynujących zajęcia w PM.
- Zarządzenie Dyrektora PM w sprawie zasad postępowania rekrutacyjnego dla NOWYCH uczestników.
- Informator o zajęciach.
- Zasady przeprowadzania badan uzdolnien kierunkowych.
- Regulamin Pracy Komisji Rekrutacyjnej.

Jeżeli zdecydowałeś się kontynuować te same zajęcia w Pałacu Młodzieży w roku szkolnym 2018/19:
KROK 1
- wejdź do systemu rekrutacyjnego na stronie https://warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl/ bez WWW
- zarejestruj się
- WPROWADŹ FORMULARZ stare hasła straciły ważność. Twoje dane są dostępne w systemie i możesz je zmieniać. 
KROK 2
- OBOWIĄZKOWO!!! w dniach 10.05.-18.05. (do godz.12.00) – POTWIERDZASZ KONTYNUACJĘ ZAJĘĆ w tej samej pracowni (numer grupy uzgadniasz z instruktorem zajęć). 
KROK 3
- Drukujesz deklarację kontynuacji wybranych zajęć. Podpisaną przez rodzica deklarację złóż w punkcie rekrutacyjnym Pałacu Młodzieży
w dniach: 10.05-11.05. ; 14.05.-17.05. w godz.15.00-19.00; 12.05. /sobota/ w godz.10.00-13.00
- Instruktor potwierdza kontynuację uczestnika
- INFORMACJA O PRZYJĘCIU znajduje się na koncie uczestnika.

TERMINY /daty z godzinami dostępne w systemie rekrutacyjnym/
• od 10.05. do 18.05. (godz.12.00)– potwierdzanie kontynuacji przez dotychczasowych uczestników
• od 21.05 do 5.06. – rejestracja nowych kandydatów i wybieranie nowych zajęć – składanie wniosków w PM
• od 6 - 13.06 – sprawdziany dla kandydatów i uczestników, którzy wybrali nowe zajęcia (dokładny termin zobaczysz po rejestracji/logowaniu)
18.06. – ogłoszenie wyników - lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, informacja na koncie kandydata/uczestnika
• 18 - 22.06. – potwierdzanie woli uczestnictwa przez kandydatów zakwalifikowanych
• 27.06. – lista przyjętych i nieprzyjętych na zajęcia

ZAPISY na stronie:  warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl
  INFORMATOR o ZAJĘCIACH