Młodzi Naukowcy

Termin

Grupa 50.   wtorek   16.30 - 18.45   |   12-17 lat
Grupa 51.   środa   15.30 - 17.45   |   10-13 lat
Grupa 52.   czwartek   16.15 - 18.30   |   10-13 lat

Zajęcia odbywają się w sali 127.

Wiek

10-17 lat
(12-15 osób w grupie), grupy początkujące

Wymagania

 • Zamiłowanie do przyrody i techniki.
 • Samodzielność.
 • Umiejętność logicznego myślenia.
 • Znajomość materiału z zakresu edukacji przyrodniczej na poziomie klasy IV (gr. 52 i 53)
 • Znajomość materiału z zakresu edukacji przyrodniczej na poziomie klasy VI (gr. 50)

Kontynuacja zajęć "Młodzi Naukowcy".

Zagadnienia ogólne, zamierzone efekty

  Nowoczesne, interdyscyplinarne zajęcia o tematyce naukowo-technicznej.
 • Rozwijanie zainteresowania nauką, w szczególności naukami eksperymentalnymi i technicznymi.
 • Rozwijanie kreatywności i samodzielności.
 • Wykonywanie interesujących eksperymentów.
 • Rozwijanie zdolności obserwacji i wnioskowania.
 • Kształtowanie umiejętności dyskusji i prezentacji.
Efekty

Uczestnik poszerzył swoją wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, poznał podstawowy sprzęt i techniki laboratoryjne, zna i stosuje zasady bezpieczeństwa pracy w laboratorium chemicznym, zna zasady prowadzenia badań naukowych i konstruktywnej dyskusji, zapoznał się z dorobkiem polskich badaczy.

Galeria zdjęć Pracowni Informatyki i Matematyki

Informatyka(2)
Informatyka(3)
Informatyka(4)
Informatyka(5)
Informatyka(6)
Informatyka(7)
Informatyka(8)
Informatyka(9)