Rozmaitości matematyczne

Termin

Grupa 18. – środa 16.15 - 18.30   |   13 - 15 lat - klasa VII - III gimn.
Grupa 19. – piątek 17.30 - 19.45   |   11 - 13 lat - klasa VI - VII

Wiek

11–15 lat, kl.VI-III gimnazjum
(12 osób w grupie), grupy podstawowe

Wymagania

 • Zainteresowanie matematyką.
 • Chęć zdobywania nowej wiedzy.
 • Bardzo dobra znajomość szkolnego materiału matematyki i Informatyki.
 • Umiejętność logicznego i abstrakcyjnego myślenia.
 • Umiejętność myślenia przez analogię oraz kojarzenia faktów.

Zagadnienia ogólne, zamierzone efekty

 • Zajęcia dla młodzieży zainteresowanej matematyką chcącej poszerzyć swoją wiedzę, rozwiązując różne ciekawe zadania.
 • Rozbudzenie zainteresowania matematyką poprzez zabawę, zagadki, testy, gry.
 • Logika i jej znaczenie w matematyce i życiu codziennym.
 • Rozwiązywanie zadań o podwyższonym poziomie trudności.
 • Udział w konkursach matematycznych.
 • Zastosowanie komputera w matematyce, wykorzystania darmowych aplikacji pomocnych w wizualizacji pojęć matematycznych, gry edukacyjne.
 • Udział w imprezach ogólnopałacowych.
Efekty

Uczestnik umie rozwiązywać zadania matematyczne o podwyższonym stopniu trudności.

Galeria zdjęć Pracowni Informatyki i Matematyki

Informatyka(2)
Informatyka(3)
Informatyka(4)
Informatyka(5)
Informatyka(6)
Informatyka(7)
Informatyka(8)
Informatyka(9)