Programowanie Python/Delphi

Termin

Grupa 30.   poniedziałek  17.45 - 20.00
Grupa 31.   środa  16.00 - 18.15

Zajęcia odbywają się w sali 424.

Wiek

11–19 lat
(12 osób w grupie), grupy początkujące

Wymagania

 • Umiejętność logicznego myślenia.
 • Znajomość szkolnego materiału z matematyki.
 • Umiejętność pracy z systemem Windows, znajomość klawiatury.
 • Chęć do pracy i dobrej zabawy
Kontynuacja zajęć p. Marty Pronobis.

Zagadnienia ogólne, zamierzone efekty

 • Ogólne wprowadzenie do programowania z wykorzystaniem trybu tekstowego w języku Python i w środowisku Delphi.
 • Obsługiwanie kompilatora i poznanie struktury programu.
 • Wykorzystanie typów danych, funkcji, procedur i bibliotek.
 • Programowanie wizualne w Delphi (pisanie programów wzbogaconych o graficzny interfejs użytkownika).
 • Wykorzystanie elementów matematyki w tworzonych programach.
 • Kształtowanie umiejętności rozwiązywania prostych problemów algorytmicznych w języku Python i w środowisku Delphi.
 • Udział w konkursach matematycznych i informatycznych.
 • Wykorzystywanie gier logicznych, matematycznych i historycznych (przestrzennych, planszowych i komputerowych).
 • Udział w imprezach pracownianych i ogólnopałacowych.
Efekty

Uczestnik umie napisać aplikację w języku Python i w programie Delphi, rozwiązywać proste problemy algorytmiczne i wykorzystywać poznane wiadomości w praktyce.