Programowanie Python z grafiką

Termin

Grupa 7.   poniedziałek   17.30 - 19.45

Zajęcia odbywają się w sali 423.

Wiek

11–13 lat
(12 osób w grupie), grupa początkująca

Wymagania

 • Znajomość obsługi komputera.
 • Zdolność logicznego myślenia.
 • Pomysłowość.
 • Zainteresowanie informatyką.
 • Znajomość szkolnego materiału matematyki.

Kontynuacja zajęć "Scratch z grafiką".

Zagadnienia ogólne, zamierzone efekty

 • Praktyczne poznanie środowiska Python i podstaw programowania z wykorzystaniem modułu Turtle.
 • Wprowadzenie do wykonywania obliczeń w języku Python.
 • Kształtowanie umiejętności rozwiązywania prostych problemów algorytmicznych w języku Python.
 • Kształtowanie logicznego myślenia, spostrzegawczości i cierpliwości.
 • Rozwiązywanie zadań tekstowych z konkursów informatycznych, matematycznych i logicznego myślenia.
 • Nabycie umiejętności posługiwania się programami z pakietu Corel.
 • Doskonalenie umiejętności prezentowania wyników własnej pracy oraz przedstawiania informacji na wybrany temat w różnej formie i postaci.
 • Wykorzystanie grafiki w dokumentach użytkowych (kartki okolicznościowe, ozdoby świąteczne, kalendarze, plakaty).
 • Zastosowanie i korzystanie z urządzeń wspomagających projekty graficzne (np. aparat cyfrowy, tablet, skaner, drukarka).
 • Wykorzystywanie nie tylko komputerowych gier edukacyjnych, planszowych historycznych, logicznych, łamigłówek przestrzennych.
 • Uświadomienie korzyści i zagrożeń, jakie związane są z korzystaniem z komputera i Internetu.
 • Korzystanie z zasobów Internetu.
 • Udział w konkursach, imprezach pracownianych i ogólnopałacowych.
Efekty

Uczestnik potrafi tworzyć aplikacje w języku Python z wykorzystaniem modułu Turtle i Math, rozwiązywać proste problemy matematyczne i algorytmiczne oraz wykorzystywać poznane wiadomości w praktyce.