Struktura własnościowa i majątek

Majątek Pałacu Młodzieży w Warszawie jest własnością m.st. Warszawy. 

Ośrodek Pałacu Młodziezy w Pieczarkach jest w trwałym zarządzie Pałacu Młodzieży.