Ewidencja i rejestry

 • Rejestr pracowników, akta osobowe 
 • Rejestr uczestników 
 • Rejestr akt i zaświadczeń, awans zawodowy nauczyciela 
 • Rejestr korespondencji 
 • Rejestr skarg i wniosków 
 • Książka kontroli zewnętrznych 
 • Rejestr delegacji 
 • Rejestr wniosków do komisji socjalnej 
 • Archiwum kadrowe 
 • Rejestr upoważnień 
 • Rejestr wydawanych kluczy
 • Rejestr zamówień publicznych