Klub UKS Pałac Młodzieży "SYRENA"

1% na TWÓJ KLUB Fundacja Partnerstwo

STATUT
Deklaracja UKS PM Syrena
Wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży prowadzone przez UKS Pałac Młodzieży "Syrena" współfinansuje m.st. Warszawa

Projekt wspolfinansuje mst Warszawa sportowej biale

Zarząd

  • Bartłomiej Krynicki - prezes
  • Ignacy Stępiński - vice prezes
  • Agnieszka Rolańska - sekretarz
  • Joanna Drabik - skarbnik
  • Barbara Perkowska-Fiałkowska - członek

Komisja Rewizyjna

  • Patryk Turek - przewodniczący
  • Beata Wasilczuk - sekretarz
  • Joanna Czekalska - członek