Rada Rodziców

 • Michał Lejk – Przewodniczący
 • Agata Wrzesińska – z-ca Przewodniczącego
 • Marta Błasiak – Skarbnik
 • Wojciech Koper
 • Anna Bolek
 • Krzysztof Kaczmarczyk
 • Robert Bala
 • Małgorzata Mochtak
 • Justyna Bittel

Zebrania Rady Rodziców odbywają się minimum raz w semestrze.
Regulamin Rady Rodziców przy Pałacu Młodzieży
Kontakt za pośrednictwem sekretariatu.

Rada Rodziców (zgodnie Regulaminem Rady Rodziców) ustaliła na rok szkolny 2019/20 następujące składki za jeden semestr:

 1. Jedno dziecko w Pałacu Młodzieży:
  a) pierwsze zajęcia - 160,- zł.
  b) każde następne zajęcia – po 100,- zł.
 1. Każde następne dziecko z tej samej rodziny w Pałacu Młodzieży - po 100,- zł. za każde zajęcie.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z uchwalonym planem finansowym pieniądze ze składek pozwolą na realizację wielu ciekawych przedsięwzięć skierowanych do Państwa dzieci, w tym:  konkursy, olimpiady, turnieje taneczne, zakupy środków dydaktycznych, współsfinansowanie wyposażenia pracowni.

Dziękujemy za wpłaty

Przewodniczący Rady Rodziców


konto bankowe:  12 1240 6191 1111 0000 4581 0530 Rada Rodziców przy Pałacu Młodzieży