Rada Rodziców

 • Michał Lejk – Przewodniczący
 • Monika Jabłońska – Z-ca Przewodniczącego
 • Marta Błasiak – Skarbnik
 • Agata Wrzesińska – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 • Wojciech Koper - Członek Komisji Rewizyjnej
 • Anna Bolek
 • Krzysztof Kaczmarczyk
 • Piotr Kondrat
 • Małgorzata Kowalska
 • Mariusz Kurzyński
 • Małgorzata Mochtak
 • Beata Perycz
 • Sylwia Warejko

Zebrania Rady Rodziców odbywają się minimum raz w semestrze.
Regulamin Rady Rodziców przy Pałacu Młodzieży

Kontakt za pośrednictwem sekretariatu.
konto bankowe Komitet Rodzicielski przy Pałacu Młodzieży - 12 1240 6191 1111 0000 4581 0530

Anna Bolek