Pracuj w Pałacu


Rok szk. 2017/18

1. Placówka zatrudni nauczyciela instruktora tańca nowoczesnego. Wymagane wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym (plus uprawnienia do tańca). Praca w niepełnym wymiarze-pół etatu, w godzinach popołudniowych: środy - od godziny 16.30 oraz soboty od godziny 9.30.

2. Pałac Młodzieży zatrudni w pełnym wymiarze godzin nauczyciela instruktora fitness. Wymagane wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym (plus uprawnienia instruktora). Praca od poniedziałku do piątku w godzinach 16.00-20.00.

Informacje pod nr telefonu 506 436 123


Pracownia informatyki i matematyki - Zajęcia z informatyki 1 etat
Programowanie w języku C++ - grupy początkujące i zaawansowane (uczestnicy od 13 lat)
Programowanie w języku Python - grupy początkujące (uczestnicy 11-13 lat)
Programowanie w języku C# - grupy początkujące (uczestnicy od 13 lat)
Praca w godzinach popołudniowy, a w soboty przed południem.


Program zajęć „Programowanie w języku C++” - grupy początkujące
Zagadnienia ogólne, zamierzone efekty
- Programowanie obiektowe w języku C++.
- Zapoznanie z dynamicznymi strukturami danych.
- Rozwiązywanie zadań maturalnych i konkursowych z wykorzystaniem biblioteki STL.
- Wykorzystanie podczas zajęć platformy SZKOPUŁ oraz SOIG.
- Wykorzystanie wybranej biblioteki graficznej przy tworzeniu prostych gier.
- Wstęp do biblioteki OpenGL.
- Tworzenie projektów zespołowych na konkurs na aplikację.
- Programowanie wizualne.

EFEKTY:
Wychowanek potrafi tworzyć aplikacje w języku C++, rozwiązywać różne problemy algorytmiczne oraz wykorzystywać poznane wiadomości w praktyce.


Program zajęć „Programowanie w języku Python” - grupy początkujące
Zagadnienia ogólne, zamierzone efekty
- Rozwijanie myślenia algorytmicznego.
- Opanowanie umiejętności tworzenia prostych aplikacji w języku Python.
- Wykorzystywanie modułu Turtle (grafika żółwia) do rozwiązywania zadań konkursowych.
- Definiowanie własnych funkcji i ich zastosowanie w programach
- Operacje na tekstach, listach, krotkach
- Tworzenie prostych gier z użyciem modułu Pygame oraz interfejsu graficznego Tkinter.

EFEKTY:
Wychowanek potrafi tworzyć aplikacje w języku Python, rozwiązywać proste problemy algorytmiczne oraz wykorzystywać poznane wiadomości w praktyce.


Program zajęć „Programowanie w języku C#” - grupy początkujące
Zagadnienia ogólne, zamierzone efekty
- Ogólne wprowadzenie do programowania.
- Rozwijanie myślenia algorytmicznego - schematy blokowe.
- Poznanie zasad pisania programów w języku C#.
- Obsługiwanie kompilatora i poznanie struktury programu.
- Poznanie składni i elementów języka C# - typy danych, funkcje, biblioteki.
- Wykorzystanie elementów matematyki w tworzonych programach.
- Poznanie sposobu programowania obiektowego.
- Rozwiązywanie zagadek i zadań logicznych.

Efekty:
Wychowanek umie napisać i uruchomić aplikację w języku C# oraz rozwiązywać problemy algorytmiczne.

Kontakt telefoniczny w godzinach 9-16 kom. +48 506 436 123
CV prosimy o przesłanie mailem na adres bkulik(at)pm.waw.pl