Klub UKS Pałac Młodzieży "SYRENA"

1% na TWÓJ KLUB Fundacja Partnerstwo

STATUT
Deklaracja UKS PM Syrena
Wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych

Zarząd

  • Anna Bogdańska Prezes
  • Anna Wierniuk V-ce Prezes
  • Adriana Szymańska Sekretarz
  • Barbara Perkowska-Fiałkowska Wolny Członek Zarządu
  • Ignacy Stępiński Skarbnik

Komisja Rewizyjna

  • Iwona Magdalena Witkowska Przewodniczący
  • Jadwiga Moll-Zatorska Sekretarz
  • Sebastian Koziejowski Członek