Rada Młodzieży zaprasza na spotkania  Samorządu Pałacu Młodzieży.

Zapraszamy na tydzień zajęć otwartych w naszych pracowniach.