Rada Młodzieży zaprasza na spotkania  Samorządu Pałacu Młodzieży.