Złota Odznaka 2019

Komisja Złotej Odznaki, w skład której wchodzą Złoci Odznakowicze –zapoznała się z dokumentami potwierdzającymi wysoką frekwencję na zajęciach, uczestnictwo w imprezach organizowanych w ciągu roku szkolnego oraz wyróżniającą się aktywnością podczas zajęć.
Biorąc pod uwagę osiągnięcia z zakresu działalności pracowni oraz przygotowany i zrealizowany pod okiem Instruktorów projekt – zadanie dla kandydatów, Komisja postanowiła, że Złote Odznaki Pałacu Młodzieży otrzymują:
Antonina Grupińska
Natala Napiórkowska
Dominika Wasilczuk
Zuzanna Wójcik
Wojciech Kulczyk
Mikołaj Słomczyński
Mateusz Wierzbowski
Milan Wróblewski
Pani Katarzyna Wyrzykowska-Tomczak- Odznaka Honorowa

Uroczystość Święta PM
Złota Odznaka w PANORAMIE
Zdjęcia