Informacje o pływalni

Pobierz oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w zajęciach dodatkowych
⇨ Sprawozdanie z badań próbki wody:
woda w niecce basenowej plik PDF (291KB)
wody wprowadzanej do niecki basenowej z systemu cyrkulacji plik PDF (288 KB)
⇨ Roczna ocena jakości wody

Pływanie rekreacyjne wieczorne
w następujących terminach:
poniedziałek w godz. 20.15-21.00 (w wodzie),
środa w godz. 21.00-21.45 (w wodzie),
piątek w godz. 20.30-21.15 (w wodzie).

Ceny karnetów na pływanie rekreacyjne wieczorne: 10 wejść 200 zł, 20 wejść 350 zł.

Pływanie rekreacyjne poranne
w następujących terminach:
poniedziałek w godz. 08.45-09.30 (w wodzie),
środa w godz. 08.00-8.45 i 8.45-9.30 (w wodzie),
piątek w godz. 08.30-09.15 (w wodzie). 

Sprzedaż karnetów porannych od 09.10.23 r. w godzinach 9.00-15.00.

Ceny karnetów na pływanie rekreacyjne poranne:10 wejść 150 zł, 20 wejść 250 zł.

PŁYWANIE REKREACYJNE
Informujemy, że przedłużamy ważność karnetów na pływanie rekreacyjne poranne i wieczorne do 10.02.2023r.
Sprzedaż karnetów na II semestr od 06.02.23r. w godzinach 9.00-15.00. Płatność tylko GOTÓWKĄ.