WYJAZDOWE SPEKTAKLE

27 września 2019 r. AKADEMIA MŁODEGO AKTORA wybrała się na do Lidzbarka i zagrała tam spektakl "WIELE HAŁASU O ŚMIERĆ KRÓLA".

 Młodzież zagrała trzy razy, dla trzech różnych widowni. Pierwszy pokaz obejrzeli uczniowie lidzbarskiego LO. Dostaliśmy pozytywne recenzje od uczniów, nauczycieli i dyrekcji. Drugie podejście organizowane było dla starszych klas szkół podstawowych. Ta widownia była o wiele żywsza i choć z początku wydawało się, że nie zwracają uwagi na aktorów, w pewnym momencie ich podejście zmieniło się i obejrzeli spektakl w skupieniu. Podziękowali nam owacjami na stojąco.

Między drugim i trzecim pokazem młodzież udzieliła wywiadu do lokalnej stacji radiowej i kanału na YouTube. 

Wieczorny pokaz zgromadził przede wszystkim lidzbarskich seniorów.  Zdecydowanie bawili się najlepiej i właśnie dla nich młodzieży grało się najmilej. Oklaski i salwy śmiechu wybuchały raz po raz, a publiczność nie chciała szybko pożegnać się z aktorami.

Dzień zakończył się przy ognisku, gdzie młodzi wspominali zabawne sytuacje ze sceny i snuli artystyczne plany na przyszłość. Grupa teatralna bardzo polubiła Lidzbark i swoją nowo zdobytą publiczność. Bardzo chcieliby tu powrócić w czerwcu.
Drugiego dnia zwiedzali miasto i odpoczywali po pracowitym dniu. Instruktor Konrad Komosiński pokazał młodzieży najciekawsze zakątki Lidzbarka, nawiązując do swoich wspomnień z dzieciństwa i młodości. Wpisuje się to bezpośrednio w podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/20 – wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych. Zabierając młodzież do rodzinnego miasta udowadniał, że warto pamiętać skąd się pochodzi, dbać o więzi rodzinne i zachęcać młodych ludzi do rozwijania pasji artystycznych, które łączą ludzi małych i dużych społeczności.

4 aktorów na scenie
grupa aktorów na scenie 1 stoi reszta siedzi
aktorki przed sceną jako sprzataczki reszta na scenie
widownia
chłopak leżacy na scenie aktorka pochyla sie a dwie stoją
dziewczyna tłumaczy coś koleżankom
5 aktorów w strojach teatralnych
grupa aktorów na scenie
troje aktorów na scenie
dwóch  aktorów  nad kleczacą dziewczyna i inni w tle
grupa aktorów na scenie
aktorzy wznoszacy ręce i oczy do nieba
na brzegu sceny siedzi dwoje aktorów reszta stoi z tyłu
2 aktorki na scenie - jedna patrzy z przerażeniem na drugą
troje aktorów na scenie
dwoje aktorów siedzi na brzegu sceny reszta z tyłu
trzech akktorów w królewskich strojach
scena zbiorowa
aktorzy po występie i instruktor prowadzacy grupę
aktorka z szalikiem w ręku
grupa aktorów na scenie - część stoi część siedzi
zbiorowe zdjęcie z instruktorem
dwie aktorki w strojach sprzataczek stoją trzecia siedzi
Lidzbark"]