z przymrużeniem oka - projekt teatralny TDT

Ukazaniu odwiecznej walki DOBRA ze ZŁEM służył projekt teatralny zrealizowany przez grupy TWÓRCZYCH DZIAŁAŃ TEATRALNYCH i pokazany 10 grudnia.

 

Choć temat poważny potraktowaliśmy go „Z PRZYMRUŻENIEM OKA”

Diabły – namawiają, Anioły ostrzegają, a  co wybierze człowiek, po której stronie się opowie  i jak zakończyły się „Świąteczne zmagania” pokazała Grupa FORMAT    w przedstawieniach zagranych 10.12.2017  g. 11.00   i  16.12.2017  g. 11.30

Diabełki nie chciały radości i miłości, chciały popsuć święta, czy udało im się  sprawić, że „ŚWIĄT NIE BĘDZIE”? Grupa KREATOR  wystąpiła 10.12.2017  g. 11.00 i 15.12.2017  g. 19.00.

17.12.2017  g. 11.00  zagramy podczas charytatywnej imprezy Fundacji EVA „GWIAZDKA ŚWIECI DLA DZIECI”  w „Kolejówce” – ul. Szczęśliwicka 56

dzieci w przebraniach aniołów i diabłów
dzieci w przebraniach aniołów
3 dziewczynki - aniołki
aktorzy w przebraniu diabełków
grupa w przebraniu diabełków
grupa 4 aktorów - diabełków
3 dziewczynki - aniołki
grupa aniołków i diabełków
dzieci w przebraniach aniołków i diabełków
grupa dzieci aniołków
chłopiec zastanawia się co zrobić a za nim diabełki i aniołki
4 dziewczynki - aniołki
2 aktorów na scenie - brat i siostra
diabełek kuszący dziewczynkę
podszepty anioł i diabeł - 3 aktorów na scenie
aniołek pociesza dziewczynkę
3 aktorki na scenie
2 aktorów na scenie
4 aktorów na scenie
anioł i diabeł
Z PRZYMRUŻENIEM OKA"]