FESTIWALE 2016/17

ŚPIEWAJĄCA RYWALIZACJA  czyli udział w konkursach, festiwalach i przeglądach amatorskiej twórczości dzieci i młodzieży to efekt całorocznej pracy zespołów wokalnych.

ROK 2016/17

  • PRZEGLĄD AMATORSKICH ZESPOŁÓW ARTYSTYCZNYCH PAZA 2017

1 MIEJSCE ZESPÓŁ WYDŹWIĘK

 3 MIEJSCE DARIA NOWIKOWSKA

3 MIEJSCE MATEUSZ WIERZBOWSKI

  • UDZIAŁ W FINAŁACH MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU KONIN 2017

NATALIA NAPIÓRKOWSKA I MATEUSZ WIERZBOWSKI

  • FESTIWAL „ODKRYWANIE MŁODYCH TALENTÓW” OPP 175                 

1 MIEJSCE N.NAPIÓRKOWSKA I M.WIERZBOWSKI

3 MIEJSCE ZESPÓŁ WYDŹWIEK

WYRÓŻNIENIE ZESPÓŁ AMICO

  • FESTIWAL TULIPANADA 2017

3 MIEJSCE ZESPÓŁ WYDŹWIĘK

1 MIEJSCE ANNA DRACZKA

  • XVI MAZOWIECKI FESTIWAL DZIECIECEJ I MŁODZIEŻOWEJ TWÓRCZOSCI ARTYSTYCZNEJ ASTERIADA 2017

2 MIEJSCE ZESPÓŁ WYDŹWIĘK

  • 01.2017 R XI WOJEWÓDZKI KONKURS „KOLED I PASTORAŁEK” ORGANIZOWANY PRZEZ OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ 175

1 MIEJSCE ZESPÓŁ WYDŹWIĘK

  • IV FESTIWAL PIEŚNI ŻOŁNIERSKIEJ I PATRIOTYCZNEJ „JAK DŁUGO W SERCACH NASZYCH”

1 MIEJSCE ZESPÓŁ WYDŹWIEK

1 MIEJSCE ANNA DRACZKA

  • 11.2016 R. VI MAZOWIECKI FESTIWAL PIOSENKI Z DOBRYM TEKSTEM „MUZYCZNA JESIEN”

2 MIEJSCE OSKAR FORMELLA

dzieci śpiewające na scenie konkursu MUZYCZNA JESIEŃ
śpiewająca młodzież na scenie podczas konkursu TULIPANADA
dyplom i nagroda dla zespołu WYŹWIĘK Tulipanada 2017
dziewczyna śpiewająca w konkursie TULIPANADA
Dyplon za 1 miejsce w konkursie TULIPANADA 2017
zespół na scenie TULIPANADA
zespł WYDŻWIĘK na Festiwalu w GDYNI
Duet na Festiwalu w Koninie
Duet na FESTIWALU W Koninie
Zdjęcie 5 uczestników zespołu WYDŹWIĘK
zespól WYDŹWIĘK na scenie podczas eliminacji
zespół WYDŹWIĘK na scenie pdczas konkursu MUZYCZNA JESUEŃ
ŚPIEWAJĄCA DZIEWCZYNA
DZIEWCZYNA PRZY MIKROFONIE
DZIEWCZYNA PRZY MIKROFONIE
DUET NA FESTIWALU W GDYNI
Szklana statuetka dla zespołu WYDŹWIĘK za zdobycie III miejsca
szklana statuetka za wyróżnienie dla zespołu AMICO
wręczenie nagrody dla instruktorki prowadzacej zesoły wokalne w PM
plakat koncerti galowego w KONINIE
Duet na scenie
śpiewające dziewczyny
śpiewająca dziewczyna na konkursie MUZYCZNA JESIEŃ
zespół WYDŹWIĘK w trakcie  konkursu
dyplomy i statuetki dla laureatów konkursu
zespół WYDŹWIĘK z instruktorką i nagrodą za Festiwal PAZA
śpiewający chłopak
dyplomy i statuetka zdobyte podczas konkursu MUZYCZNA JESIEŃ
zespół WYDŹWIĘK śpiewający w KONINIE
zbiorowe zdjęcie z instruktorami
zbiorowe zdjęcie zespół WYDŹWIĘK
duet zdjęcia na tle loga festiwalu
dzieeci i młodziez z zajęć wokalnych jako CHÓR PM na festiwalu piosenki patriotycznej
śpiewająca dziewczyna
dziewczyna przy mikrofonie
zespół WYDŹWIĘK na festiwalu ROZŚPIEWANY WAWER
solistka na scenie festiwalu ROZŚPIEWANY WAWER
połączone siły naszych wokalistów CHÓR PM
3 śpiewające dziewczyny
część zespołu WYDŹWIĘK na festiwalu FILMOSENKI
duet na festiwalu FILMOSENKI
zespół WYDŹWIĘK na festiwalu FILMOSENKI
dyplom dla CHÓRU 60  - GRAAND PRIX
nagrodzieni laureaci na scenie
szklana statuetka za GRAND PRIX na Festiwalu Tulipanada
śpiewająca dziewczyna
żespół WYDŹWIĘK na festiwalu MUZYCZNA JESIEŃ
zespół AMICO na Festiwalu piosenki patriotycznej
śpiewające bliźniaczki
nagrodzeni wokaliści w światłach reflektorów - Michałowice
wręczenie nagród dla laureatów
nagrody zdobyte podczas Festiwalu FILMOSENKI
Festiwale"]