Wakacje

Pałac Młodzieży w Warszawie proponuje obozy rekreacyjno-sportowe
na terenie własnego Ośrodka Wypoczynkowego w Pieczarkach
 na Mazurach k. Giżycka
Relacja z turnusu

W związku z zagrożeniem wynikającym z pandemii COVID - 19 oraz restrykcyjnymi wytycznymi GIS, MZ, i MEN dotyczącymi organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży, odstępuję od organizacji w roku 2020 obozów letnich w Ośrodku w Pieczarkach.

Decyzję podjęłam po uzgodnieniu z Dyrektorem Biura Edukacji m.st. Warszawy .

Uzasadnienie :

  • Całkowita niemożność zatrudnienia opieki medycznej (zakaz pracy w dwóch miejscach, osoby w wieku emerytalnym wycofały swój akces).
  • Konieczność zmniejszenia liczby dzieci w namiotach, wieloosobowych pokojach, świetlicach, oraz na łodziach itp., – co skutkować będzie wyłączeniem części zajęć programowych oraz zwiększonymi kosztami.
  • Ograniczenia w przejazdach autokarowych, w tym rygory dotyczące postojów w trakcie podróży.
  • Zorganizowanie żywienia w kilku turach - jeden posiłek trwałyby 3 godziny.
  • Trudność w zapewnieniu warunków do korzystania z zewnętrznych wspólnych wc, umywalek i natrysków, zgodnie z wymaganymi przepisami.
  • Niemożność zapewnienia kadry pedagogicznej i obsługi. Wielu chętnych wycofało swój akces. W większości zatrudniamy studentów, którym terminy sesji letniej przesunięto. W normalnych warunkach do 30.IV. mieliśmy skompletowaną kadrę wychowawców, ratowników, instruktorów, sportowców (ok.25 osób na turnus).
  • Zmniejszone zainteresowanie rodziców - już wcześniej prosili o zwrot wpłaconej zaliczki.

Zgodnie z „Zasadami uczestnictwa w Akcji Letniej” - pkt 6, wszystkie osoby, które wpłaciły zadatek na udział w obozie letnim otrzymają zwrot zaliczki w wysokości 100% wpłaconej kwoty, po wypełnieniu wniosku znajdującego się w zakładce „Wakacje”.

Dyrektor
(Urszula Wacowska)

                                                       Warszawa, 29 maja 2020 r.

DRUK ZWROTU KOSZTÓW

WAKACYJNE WSPOMNIENIA - Lama 164 - VIDEO 

Pieczarki(1)
Pieczarki(2)
Pieczarki(3)
Pieczarki(4)
Pieczarki(5)
Pieczarki(6)
Pieczarki(7)
Pieczarki(8)
Pieczarki(10)
Pieczarki(11)
Pieczarki(12)
Pieczarki(14)