Wakacje

Pałac Młodzieży w Warszawie proponuje obozy rekreacyjno-sportowe
na terenie własnego Ośrodka Wypoczynkowego w Pieczarkach
 na Mazurach k. Giżycka
Relacja z turnusu

W związku z zagrożeniem wynikającym z pandemii COVID - 19 oraz restrykcyjnymi wytycznymi GIS, MZ, i MEN dotyczącymi organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży, odstępuję od organizacji w roku 2020 obozów letnich w Ośrodku w Pieczarkach.
Decyzję podjęłam po uzgodnieniu z Dyrektorem Biura Edukacji m.st. Warszawy .

Zgodnie z „Zasadami uczestnictwa w Akcji Letniej”, pkt 6, wszystkie osoby, które wpłaciły zadatek na udział w obozie letnim otrzymają, po wypełnieniu wniosku znajdującego się w zakładce „Wakacje”, zwrot zaliczki w wysokości 100% wpłaconej kwoty.

Dyrektor
(Urszula Wacowska)

                                                       Warszawa, 29 maja 2020 r.

DRUK ZWROTU KOSZTÓW

WAKACYJNE WSPOMNIENIA - Lama 164 - VIDEO 

Pieczarki(1)
Pieczarki(2)
Pieczarki(3)
Pieczarki(4)
Pieczarki(5)
Pieczarki(6)
Pieczarki(7)
Pieczarki(8)
Pieczarki(10)
Pieczarki(11)
Pieczarki(12)
Pieczarki(14)