GRA 65

Finał - LOSOWANIE NAGRÓD!
Poniżej znajdują się numery legitymacji zwycięzców:

ROWERY:
73729
73612
71609
TABLETY:
71691
68611
65360
62865
71774
73730
76620
GŁOŚNIKI:
70505
70909
73660
73013
63441
73777
70330
71321
71591
60897
SMARTWATCHE:
68749
72767
74074
72069
69621
68260
71581
70245
73539
74045
GŁOŚNIKI:
61031
73524
63798
68286
73826
72706
73692
72517
70281
69051
67005
72712
70508
SŁUCHAWKI:
64642
71612
70310
73721
69135
73624
73960
72596
70423
72707
73048
72084
PLECAKI:
68156
74021
72317
73934
69396
71763
72598
70332
73811
64795
WRĘCZENIE NAGRÓD ODBĘDZIE SIĘ W SOBOTĘ 5.12.2020.
W ZWIĄZKU Z REŻIMEM SANITARNYM NAGRODZENI ZOSTANĄ POINFORMOWANI DROGĄ EMALIOWĄ O GODZINIE ODBIORU NAGRODY.

Edukacyjna gra terenowa z okazji jubileuszu 65-lecia Pałacu Młodzieży w Warszawie „Odkrywanie historii Pałacu” czyli „65-tka”

Regulamin