Zawieszone zajęcia:    Pływanie gr. 1 - do dnia 27.11.2021r.,    Skoki do wody gr.9 - do dnia 28.11.2021r.
Język Angielski gr.11 - do dnia 03.12.2021r.

OBOK NAS

OBOK NAS – to projekt teatralny zrealizowany w I semestrze przez uczestników zajęć Twórcze Działania Teatralne.

W trakcie realizacji projektu i pracy nad przedstawieniami zwracającymi uwagę na problemy związane z ochroną środowiska ale i szukaniem własnego miejsca w życiu młodzi aktorzy musieli się wcielić w postaci żab.

28 stycznia 2017 r. w trakcie KARNAWAŁOWEGO DNIA OTWARTEGO grupa FORMAT – zaprezentowała spektakl „ŻABIA OPERA”, zaś grupa KREATOR – spektakl „MAESTRO ŻABON”. Scenariusze zostały oparte na tekstach p. Mirosławy Piechoty, oprawę muzyczną przygotował p. Piotr Paszkiewicz a nad całością czuwała p. Magdalena Ciechańska – opiekun obu grup teatralnych.

2 dziewczynki siedzą na polanie
dyrygent Żabon dyryguje żabim chórem
dzieci grające zielone żabki
kapelusz żaby na scenie
dziewczynki w strojach bociana szukają żaby
Babcia Żaba upomina małe żabki
grupa dzieci przed i na scenie
dzieci grające żabki
Obok nas"]