Bioinformatyka, gdzie informatyka - spotyka naukę

W marcu w Pałacu Młodzieży odbył się cykl wykładów organizowanych we współpracy z Kołem Naukowym Bioinformatyki i Biologii Systemów Uniwersytetu Warszawskiego

„Bioinformatyka, gdzie informatyka - spotyka naukę”
.Podczas warsztatów uczestnicy mieli szansę zapoznania się z tematyką współczesnych zastosowań informatyki w pracy naukowców. Najmłodsi uczestnicy mieli szansę zmierzyć z problemem naukowym w formie zabawy edukacyjnej, poznali podstawowe pojęcia z dziedziny genetyki oraz stworzyli przy użyciu analizy sekwencji DNA prace plastyczne o tematyce różnorodności genetycznej. Starsi uczestnicy rozwiązywali prawdziwe bioinformatyczne problemy naukowe, dotyczące różnych dziedzin bioinformatyki (takich jak analiza dynamiki populacji, analiza sekwencji, praca z biologicznymi bazami danych i modelowanie białek) oraz sprawdzili swoją wiedzę w konkursie o tematyce dotyczącej współczesnego projektowania leków.

Warsztaty zostały dofinansowane przez m. st. Warszawa, w ramach programu „PEgaz - Pozaszkolna Edukacja w Warszawie”. Kierownik projektu: Karolina Sienkiewicz.

1