70-LECIE
PAŁACU MŁODZIEŻY
14 kwietnia 2025

Koncert Jubileuszowy
w Teatrze Wielkim