Pałacowa Akademia Umiejętności

Wiek 6 – 19 lat, wymagana Legitymacja uczestnika PM.

Zajęcia Pałacowej Akademii Umiejętności mają przede wszystkim na celu rozwijanie umiejętności społecznych najmłodszych wychowanków Pałacu Młodzieży, diagnozę ich uzdolnień i kierowanie do specjalistycznych pracowni naszej placówki.

Szczególny nacisk kładziemy na kształtowanie umiejętności: współpracy w grupie, zdobywania wiedzy z różnych źródeł oraz jej wykorzystywania w praktyce.

  • Układ siatki
  • Układ tabeli
  • Filtruj

Galeria zdjęć Pracowni Działań Środowiskowych

DSC 1244
DSC 3949
DSC 4112
DSC 7144z
DSC 7886
DSC 7963
DSC 7967
DSC 9136
DSC 9903
 DSC0045
 DSC0135
 DSC1972