programowanie c++, Inormatyka
online:5
informatyka

Certyfikat - wzór

certyfikat

   Zajęcia pozalekcyjne/pozaszkolne z programowania w Pałacu Młodzieży w Warszawie kończ± się uzyskaniem przez uczestnika odpowiedniego Certyfikatu. Warunkiem otrzymania Certyfikatu jest zapisanie się na wybrane zajęcia z Informatyki w Pałacu Młodzieży w Warszawie i uzyskanie co najmniej 50 % punktów ze wszystkich form aktywno¶ci uczestnika.

Do dzieła !


Informatyka
Pozostało zapisów
rekrutacja.pm.waw.pl
31°C 26°C 26°C 28°C
61 lat 2 miesi±ce 21 dni
TRADYCJI
Informator o zajęciach