programowanie c++, Inormatyka
online:4
informatyka

Certyfikat - wzór

certyfikat

   Zajęcia pozalekcyjne/pozaszkolne z programowania w Pałacu Młodzieży w Warszawie kończ± się uzyskaniem przez uczestnika odpowiedniego Certyfikatu. Warunkiem otrzymania Certyfikatu jest zapisanie się na wybrane zajęcia z Informatyki w Pałacu Młodzieży w Warszawie i uzyskanie co najmniej 50 % punktów ze wszystkich form aktywno¶ci uczestnika.

Do dzieła !


Informatyka
Zapisy
rekrutacja.pm.waw.pl
25°C 23°C 23°C 23°C
61 lat 1 miesi±c 19 dni
TRADYCJI