programowanie c++, Inormatyka
online:5
informatyka

Certyfikat - wzór

certyfikat

   Zajęcia pozalekcyjne/pozaszkolne z programowania w Pałacu Młodzieży w Warszawie kończ± się uzyskaniem przez uczestnika odpowiedniego Certyfikatu. Warunkiem otrzymania Certyfikatu jest zapisanie się na wybrane zajęcia z Informatyki w Pałacu Młodzieży w Warszawie i uzyskanie co najmniej 50 % punktów ze wszystkich form aktywno¶ci uczestnika.

Do dzieła !


Informatyka
Składanie wniosków
możliwe jeszcze
rekrutacja.pm.waw.pl
Pałac Młodzieży ma już:
61 lat 4 miesi±ce 19 dni
Informator o zajęciach
20°C 25°C 27°C 29°C