programowanie c++, Inormatyka
online:3
informatyka

Zarys historyczny Działu Informatyki Pałacu Młodzieży w Warszawie

programowanie C++ - Pałac Młodzieży w Warszawie    W roku 1955 oddano Warszawiakom Pałac Młodzieży jako placówkę wychowania pozaszkolnego. Struktura organizacyjna Pałacu obejmowała wówczas następuj±ce działy: Wychowania Artystycznego, Czytelniczy, Imprez i Prac Masowych, Administracyjny, Gabinet Metodyczny, Gabinet Harcerski, Gabinet Biologii i Dział Techniki, z którego wywodzi się obecny Dział Informatyki.

Lata 1955 - 1973

 1. Od roku 1955, to znaczy od chwili otwarcia Pałacu, kierownikiem DZIAŁU TECHNIKI został p. Zygmunt D±browski i pełnił tę funkcję do czerwca roku 1957.
 2. We wrze¶niu tego roku funkcję kierownika obj±ł p. Witold Kozak, który prowadził Dział do roku 1960.
 3. We wrze¶niu 1960 roku kierownikiem Działu Techniki został p. Henryk Jankowiak. W czasie jego kadencji nast±pił podział Działu:
  • DZIAŁ TECHNIKI I (nadal prowadził p. Henryk Jankowiak)
  • DZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I PODSTAW TECHNIKI.(prowadził p. Benon Becela, a w latach 1969-1972 p. Stanisław Zgliński, po którym funkcję kierownika przej±ł p. Leszek Komuda i ponownie p. Henryk Jankowiak)
 4. Już na pocz±tku istnienia Pałacu Młodzieży powstał Klub Krótkofalarski SP5PKN z najsilniejsz± amatorsk± radiostacj± w kraju. Jego założycielem był p. Henryk Misior. Uczestnicy Klubu startowali w wielu zawodach zdobywaj±c liczne nagrody. Organizowali też ogólnopolskie egzaminy na licencje krótkofalarskie, które kiedy¶ były konieczne. Klub istniał do roku 1990.

Lata 1973 - 1980

 1. Funkcję kierownika DZIAŁU ELEKTROTECHNIKI I PODSTAW TECHNIKI obj±ł p. Janusz Gierczyński. W czasie tej kadencji w pracowniach elektronicznych nast±piło wiele zmian.
  • W roku szk. 1977/78 powstał klub "Scalak". Uczestnicy wielokrotnie startowali w ogólnopolskich konkursach Młodych Mistrzów Techniki, zdobywaj±c cenne nagrody, a nawet wstęp bez egzaminu na Politechnikę Warszawsk±.
  • Przejęto opiekę nad radiowęzłem w Pieczarkach
  • W roku 1978 zmieniono nazwę Działu na DZIAŁ ELEKTRONIKI I MODELARSTWA
  • W roku 1982 Dział otrzymał swoje pierwsze komputery. Były to 2 komputery biurowe typu "Mera 302"" i "Mera 303". Kolejnymi komputerami jakie znalazły się na wyposażeniu pracowni elektronicznych były komputery "ZX81 Spectrum" firmy Sinclair oraz komputery firmy Schneider "CPC6128". Firma Polbrit, po imprezie zorganizowanej w Ogrodzie Zimowym, ofiarowała nam dwa komputery "Unipolbrit". Pozostałe zostały dokupione.
  • W roku 1984 zakupiono pierwszy komputer typu PC który zawierał w sobie dysk 10 MB.
  • Z funduszy MEN zostały przekazane nam komputery typu "Bosman".

Lata 1980 - 1995

 1. Od roku 1986 kierownictwo działu przej±ł p. Andrzej JóĽwiak, w tym czasie zmieniono nazwę działu na DZIAŁ PODSTAW TECHNIKI I MODELARSTWA a potem znów na DZIAŁ ELEKTRONIKI I MODELARSTWA.
 2. W roku 1988/89 z został z niego wyodrębniony rozrastaj±cy się prężnie DZIAŁ ELEKTRONIKI. Jego kierownictwo obj±ł pan Wojciech Piotrowski i pełnił tę funkcję do roku1995.
  • W tym czasie zakupiono i zmodernizowano wiele komputerów oraz pozyskano dla Działu i wyposażono w komputery dodatkowe dwie pracownie (sale 334 i 335).
  • W roku 1992 w pracowniach komputerowych Pałacu Młodzieży zainstalowane zostało pierwsze stałe ł±cze internetowe.
  • W roku 1989/90 z powodu trudno¶ci lokalowych oraz nie zainstalowania instalacji antenowej, została rozwi±zana pracownia krótkofalarska i przestała pracować radiostacja SP5PKN.
 3. W roku 1995 kierownictwo działu obejmuje p. Małgorzata Tarnachowicz i kieruje działem Informatyki do chwili obecnej.
 4. W roku 1996 zmieniono nazwę Działu na DZIAŁ INFORMATYKI.

udostępniła: Małgorzata Tarnachowicz

zob. też o Pałacu

programowanie C++ - Pałac Młodzieży w Warszawie programowanie C++ - Pałac Młodzieży w Warszawie
więcej zdjęć...


Informatyka
rekrutacja.pm.waw.pl
Pałac Młodzieży ma już:
63 lata 8 miesięcy 9 dni
Informator o zajęciach
-1°C 1°C 0°C 0°C
do góry