programowanie c++, Inormatyka
online:3
informatyka
MOTTO:
Mówi się często, że człowiek dot±d nie zrozumie czego¶, zanim nie nauczy tego - kogo¶ innego.
W rzeczywisto¶ci, człowiek nie zrozumie czego¶ naprawdę
zanim nie zdoła nauczyć tego - komputera.

Donald E. Knuth
(z ksi±żki Algorytmy - M. Sysł‚o)
W roku szkolnym 2017 / 2018 zapraszamy
dzieci i mł‚odzież szkoln±
(szk. podstawowa, gimnazjum, liceum)
na zajęcia pozaszkolne/pozalekcyjne z Informatyki:
zaję™cia dodatkowe - Informatyka nauka programowania C++ gr. podstawowa zaję™cia pozalekcyjne Informatyka zaję™cia dodatkowe Python Zapisy na zajęcia pozaszkolne, Informatyka, PaĹ‚ac Młodzieży w Warszawie

Aktualno¶ci


 

kół‚ko informatyczne gimnazjum

Nauka informatyki, zajęcia dodatkowe - PM Warszawa


Informatyka
rekrutacja.pm.waw.pl
Informator o zajęciach
19°C 16°C 21°C 19°C