Pałacowa Akademia Umiejętności

Wiek 6 – 19 lat, wymagana Legitymacja uczestnika PM.

Zajęcia Pałacowej Akademii Umiejętności mają przede wszystkim na celu rozwijanie umiejętności społecznych najmłodszych wychowanków Pałacu Młodzieży, diagnozę ich uzdolnień i kierowanie do specjalistycznych pracowni naszej placówki.

Szczególny nacisk kładziemy na kształtowanie umiejętności: współpracy w grupie, zdobywania wiedzy z różnych źródeł oraz jej wykorzystywania w praktyce.

  • Układ siatki
  • Układ tabeli
  • Filtruj

Galeria zdjęć Pracowni Działań Środowiskowych

1
16
3
9
1
1
7
1
2
8
1
1