Zajęcia muzyczne - Gitara

Wiek

 • 12 – 19 lat 

grupy podstawowe (12 - 16 lat)     nr 8   

grupa kontynująca  (13 - 19 lat)      nr 9

grupa zaawansowana (13 - 19 lat)    nr 10

Wymagania

Rozmowa kwalifikacyjna i badanie uzdolnień kierunkowych.

Kandydat:

 • ma odpowiednią motywację do udziału w zajęciach muzycznych,
 • posiada poczucie rytmu,
 • powtarza głosem podane dźwięki;

Do grupy zaawansowanej:

 • Zna tabulaturę i nuty, potrafi zagrać fragment utworu,
 • Zna podstawowe akordy z pierwszej pozycji oraz akordy barre,
 • Potrafi zagrać wybrany utwór z pamięci, oraz utwór bez przygotowania, (z nut oraz tabulatury)
 • Potrafi wykonać różne akompaniamenty,
 • Zna podstawowe pojęcia teoretyczne,

Zagadnienia ogólne

W programie:

 • poznawanie podstawowych pojęć z zakresu muzyki;
 • podstawy gry na gitarze; nauka gry z nut oraz tabulatury;
 • ćwiczenie biegłości obu rąk;
 • uczenie się gry z pamięci;
 • uczenie się wewnętrznej dyscypliny, opanowania uczucia tremy, szacunku dla pracy i osiągnięć własnych i innych;
 • uczenie się odpowiedniego zachowania na scenie i na widowni;
 • uczenie się wzajemnej życzliwości i solidarności, a przede wszystkim współodpowiedzialności za występ;
 • rozwijanie wyobraźni i kształtowanie postawy kreatywności.

Grupa zaawansowana

 • ćwiczenie biegłości w grze na instrumencie;
 • praca nad twórczym opracowaniem tematów muzycznych;
Efekty

Wychowankowie realizują 2 projekty muzyczne w roku, których efekt sceniczny jest przedstawiany podczas występów przed publicznością godzinach zajęć.

ZAPRASZAMY DO GALERII

Czerwone Gitary vs The Beatles  XI 2020

ŚWIĄTECZNE GRANIE I ŚPIEWANIE  XII 2019

\"ŚWIĄTECZNE NUTKI\" XII 2018

GRAMY BO LUBIMY VI 2018

LEĆ KOLĘDO W ŚWIAT XII 2017

ŚWIATECZNE SPOTKANIE XII 2016