look
Pałac Młodzieży w Warszawie


Program "Sportowy talent" realizowany jest dzięki finansowaniu ze środków m.st.Warszawy - więcej informacji w pracowniach sportowych Pałacu Młodzieży: akrobatyka, skoki do wody, gimnastyka artystyczna.


Jadwiga Moll-Zatorska zwolnienie lekarskie 20 i 21.03 oraz 28.03 - Zajęcia odwołane