Programowanie – język C++


NOWE GRUPY!!!

Zajęcia prowadzi Marek Powroźnik

Sprawdzian do grup odbędzie się na pierwszych zajęciach, które odbędą się zaraz po feriach zimowych.

Zapraszamy do rejestracji w systemie rekrutacyjnym, złożenia wniosku w p. 120 i przyjścia na pierwsze zajęcia w wybranej grupie.

Termin

Grupa 37. – poniedziałek  18.00-20.15 - sala 335 - pierwsze zajęcia 29.01.2018
Grupa 32. – wtorek  17.45-20.00 - sala 334 - pierwsze zajęcia 30.01.2018
Grupa 36. – środa  15.15-17.30 - sala 335 - pierwsze zajęcia 31.01.2018

Wiek

13 – 19 lat, od I klasy gimn
(12 osób w grupie), grupy podstawowe

Wymagania

 • Znajomość szkolnego materiału z matematyki do VI klasy.
 • Zdolność logicznego myślenia.
 • Zainteresowanie tematyką zajęć.
 • Zamiłowanie do matematyki

Zagadnienia ogólne, zamierzone efekty

 • Ogólne wprowadzenie do programowania.
 • Obsługiwanie kompilatora i poznanie struktury programu.
 • Zapoznanie z typami danych, funkcjami, procedurami i bibliotekami.
 • Zapoznanie z podstawowymi algorytmami klasycznymi.
 • Wykorzystanie podczas zajęć platformy SZKOPUŁ oraz SOIG.
 • Wykorzystanie biblioteki graficznej przy tworzeniu prostych gier.
 • Podstawy programowania wizualnego (Builder C++).
 • Tworzenie projektów zespołowych na konkurs na aplikację.
Efekty

Wychowanek potrafi tworzyć aplikacje w języku C++, rozwiązywać proste problemy algorytmiczne i wykorzystywać poznane wiadomości w praktyce.

Galeria zdjęć Pracowni Informatyki i Matematyki

Informatyka(2)
Informatyka(3)
Informatyka(4)
Informatyka(5)
Informatyka(6)
Informatyka(7)
Informatyka(8)
Informatyka(9)