Konkursy

XII Ogólnopolskie Biennale Plastyczne ”ROK POLSKI W TRADYCJI I OBYCZAJACH”

XII Ogólnopolskie Biennale Plastyczne
pt. ”ROK POLSKI W TRADYCJI I OBYCZAJACH”

REGULAMIN KONKURSU

1.Cele konkursu
-zainteresowanie polskim dziedzictwem kulturowym, tradycją i obyczajami
-rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej
-prezentacja dziecięcej i młodzieżowej twórczości plastycznej

2.Organizator konkursu
Pałac Młodzieży w Warszawie

3.Tematyka prac powinna być związana z tradycjami, zwyczajami,
Świętami typowo polskimi takimi jak np: Święta Bożego Narodzenia,
Wielkanoc, Kolędnicy, Dożynki, Święto Zmarłych, Andrzejki, Wianki,
Marzanna, Lajkonik, Kulig, Hejnał Mariacki itp.

4.Wiek uczestników
Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież w wieku 7-19 lat ze szkół wszystkich typów, placówek wychowania pozaszkolnego. Dziecko do konkursu może przygotować tylko jeden nauczyciel.

5.Technika i format
* malarstwo na papierze, rysunek, collage - format 42 cm x 60 cm
* malarstwo na szkle, grafika, batik, ceramika - format dowolny ale nie większy niż 50 cm x 70 cm
Prace nie mogą być oprawione w passe-partout

6.Każda praca powinna posiadać na odwrotnej stronie czytelną informację według wzoru:
a/ imię i nazwisko uczestnika
b/ wiek uczestnika
c/ imię i nazwisko nauczyciela
d/ tytuł pracy
e/ adres, telefon placówki
f/ e-mail placówki
Organizator nie dopuszcza zgłoszeń indywidualnych ani prac zbiorowych

7. Prace płasko zapakowane / nie zrolowane / prosimy nadsyłać na adres:
Pałac Młodzieży
Plac Defilad 1
00-901 Warszawa
z dopiskiem – „ROK POLSKI”

8. Termin składania prac upływa 11 XII 2020 r.
Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatorów i nie będą zwracane.

9. O wynikach konkursu zostaną powiadomione listownie tylko te placówki z których będą nagrodzeni laureaci konkursu. Protokół jury konkursu zostanie zamieszczony na stronie internetowej Pałacu Młodzieży - www.pm.waw.pl/ konkursy
Uroczyste otwarcie wystawy połączone z wręczeniem nagród nastąpi w marcu 2021r. Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać drogą mailową: info@ pm.waw.pl lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez Organizatorów dla celów organizacyjnych i promocyjnych Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych. /Dz.U.Nr.101 z 2002r.,poz.926 ze zm./

Warszawa moja stolica

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA JURY XXXIV Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „WARSZAWA MOJA STOLICA”


WARSZAWA MOJA STOLICA
XXXIV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny
Regulamin

1.Cele konkursu
-zainteresowanie stolicą Polski, jej historią, architekturą, zabytkami
-rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej
-prezentacja dziecięcej i młodzieżowej twórczości plastycznej

2.Orgaznizator konkursu
Pałac Młodzieży w Warszawie

3.Tematyka prac związana z Warszawą np. ruch uliczny, parki, mosty, teatry, wesołe miasteczko, pomniki, kościoły itp.

4.Wiek uczestików
Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież w wieku 4-19 lat z przedszkoli, szkół wszystkich typów, placówek wychowania pozaszkolnego.
Dziecko do konkursu może przygotować tylko jeden nauczyciel.
Nie dopuszcza się prac wykonanych zbiorowo.

5.Technika i format
• malarstwo na papierze, rysunek, collage-format A2/420mm x 594mm/ lub A3/297mm x 420mm
• malarstwo na szkle, grafika, rzeźba, ceramika, batik, tkanina-format dowolny ale nie większy niż 500mm x 700mm
Prosimy by nie oprawiać prac w passe-partout

6.Każda praca powinna być opisana czytelnie na odwrocie:
imię i nazwisko uczestnika; wiek uczestnika
imię i nazwisko nauczyciela
adres i telefon placówki, e-mail placówki,
przyklejona zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu dla potrzeb promocyjnych podpisana przez rodzica/tekst oświadczenia w załączniku/

7.Prace płasko zapakowane /nie zrolowane/ prosimy przesyłać na adres:
Pałac Młodzieży
Plac Defilad 1; 00-901 Warszawa
z dopiskiem "Warszawa moja stolica"

8.Termin składania prac upływa 31 stycznia 2020 r.
Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatorów i nie będą zwracane.

9.Protokół jury konkursu zostanie zamieszczony do 31 marca na stronie internetowej Pałacu Młodzieży - www.pm.waw.pl
Uroczyste otwarcie wystawy połączone z wręczeniem nagród nastąpi w kwietniu 2020r. Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać w Pałacu Młodzieży- telefon 506 469 672 (poniedziałek-piątek w godz. 18-20)

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez Organizatorów dla celów organizacyjnych i promocyjnych Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych./Dz.U.Nr. 101 z 2002r.,poz.926 z póź. zm./
Załącznik /oświadczenie/

Gra 65